1. Arkadaslar sitemizde konu güncellemeleri yapildigindan herhangi karisiklik olmamasi acisindan lütfen güncelleme yapilan konulara yorum gecmeyiniz. Aksi takdirde yorumlariniz silinecektir. Saygilarimla ELFIDA
  Duyuruyu Kapat

Sabri Şirin Fransızca dil Eğitimi DERS (16)

Sabri Şirin 20 Ağustos 2017

 1. Sabri Şirin

  Sabri Şirin Özel Üye

  Katılım:
  21 Eylül 2014
  Konular:
  3,959
  Mesaj:
  49,677
  Alınan Beğeniler:
  11,908  DERS → 16

  ÖZET


  Bu özet derste 8 - 16 dersler arasında olan konuları kısaca ve örnrklerle
  gözden geçireceğiz. Bu dersi çalışırken de, ilk özet dersin başındaki açıklamaya göre
  hareket ediniz.


  SÖZCÜKLER


  8 - 16. Dersler arasında öğrenilen sözcükleri toplu olarak görebilmeniz için alfabetik
  bir düzen içinde veriyoruz. Parantez içindeki rakamlar, o sözcüğün ilk defa geçtiği
  dersin numaralarıdır. Gene parantez içindeki (m) ve (f) harflerinin ne anlama gel-
  diğini biliyoruz.
  Bazı sıfatların yanında, virgülden sonra verilen ekler, o sıfatı feminin yapmak için
  kullanılacak eklerdir. Örneğin, vert, e; blanc, he vb. Gibi Bundan başka, feminin
  yapılışı düzensiz sıfatların feminin' leri ayrı olarak verilmiştir vieux, vieille gibi.


  A

  l' Agent (m) ------
  Polis ----- Ders.(15)
  (lajan)

  l' avocat (m) ------
  avukat ----- Ders. (13)
  (lavoka)

  B

  la balle ------
  top ------ Ders. (11)
  (la bal)

  bleu, --------
  mavi ------ Ders. (15)
  (blö)

  blanc, ------
  beyaz ----- Ders.(15)
  (blan, blanş)

  bon, -------
  iyi ----- Ders. (11)
  (bon,)

  la boucherie--------
  dükkan -------Ders. (11)
  (la butik)

  C

  le cahier
  ----- defter ----- Ders. (9)
  (lö kaye)

  le cheval
  ------- at ----- Ders. (9)
  (lö şöval)

  combien de
  ----- kaç------ D.(12)
  (conbyen dö)

  la couleur -------renk----- Ders. (15)
  (la klör)

  D
  --
  dans
  -------içinde ------Ders .(9)
  (dan)

  le dentiste
  -------dişçi -----Ders. (15)
  (lö dentist)

  devant
  ------önünde ------Ders. (14)
  (dövan)

  derriere -------
  arkasında -----Ders. (15)
  (deryer)

  dix
  -------On ------Ders. (1)
  (dis)

  le docteur
  -------doktor -----Ders. (11)
  (lö doktor)

  douze
  ------on iki ------Ders. (12)
  (duz)

  E

  elle
  ------O -------Ders. (13)
  (el)
  elles ------Onlar -----Ders. (13)
  (el)
  es …….-----sin ------Ders. (13)
  ( e )
  et -----ve ------Ders. (10)
  ( e )

  F

  la femme
  -------kadın -----Ders. (9)
  (la fam)

  G

  grand, -----
  büyük -----Ders. (10)
  (gran, grand)

  H

  l' homme (m)
  ------adam ------Ders. (9)
  (lom)

  l' horloge (f)
  -------saat -----Ders. (11)
  (lorloj)

  huit
  --------sekiz ------Ders. (9)
  (üit)

  I

  ici
  --------burada -------Ders. (9)
  (isi)

  l' infirmiere (f)
  --------hemşire ------Ders. (13)
  (lenfirmyer)

  l' ingenieur (m)
  ------mühendis -----Ders. (13)
  (lenjenyör)

  İl
  ---------O ------Ders. (13)
  (il)

  İls
  --------Onlar -----Ders. (13)
  (il)

  J

  Je
  …… -----ben ------Ders. (13)
  (jö)

  jeune
  -----genç -----Ders. (12)
  (jön)

  le jour
  -----gün ----Ders. (15)
  (lö jur)

  L

  -------orada ------Ders. (14)
  (la)

  le lit
  -----yatak, karyola ------D. (11) Ders (11)
  (lö li)

  M

  mauvais, -----
  kötü ----Ders. (11)
  (move, movez)

  merci
  ------teşekkür ederim ----- Ders (15)
  (mersi)

  N

  neuf
  ------dokuz -----Ders. (9)
  (nöf)

  nous
  -----biz -----Ders. (13)
  (nu)

  nouveau (m)
  -----yeni -----Ders. (10)
  (nuvo)

  nouvelle (f)
  -----yeni ----Ders. (10)
  (nuvel)

  O

  l'œuf (m)
  -----yumurta ----Ders. (12)
  (löf)

  onze
  ------on bir ------Ders. (11)
  (onz)

  l' orange (f)
  üüüüüportokal ------Ders. (10)
  (loranj)

  -------nerede ------Ders. (9)
  (u)

  P

  petit, ----
  küçük ------Ders. (10)
  (pöti,)

  la pharmacie
  ----eczane -----Ders. (12)
  (la farmasi)

  plusieurs
  ----bir çok -----Ders. (12)
  (plüzyör)

  la pomme
  ---elme -------Ders. (11)
  (la pom)

  près de
  ----yanında -----Ders. (11)
  (pre dö)

  Q

  quatorze
  ----on dört -----Ders. (14)
  (katorz)

  quel, le -----
  hangi -----Ders. (15)
  (kel, kel)

  quinze
  -----onbeş ----Ders. (15)
  (kenz)

  quelques
  ----birkaç ----Ders. (12)
  (kelk)

  R

  la radio
  -----radyo ----Ders. (11)
  (la radyo)

  la règle
  -----cetvel -----Ders. (9)
  (la regl)

  la rue
  ----- cadde -----Ders. (12)
  (la rü)

  S

  seize
  -----on altı ------Ders.( 15)
  (sez)

  sommes
  -----……..iz -----Ders. (13)
  (som)

  le soldat
  ------asker -----Ders. (14)
  (lö solda)

  suis
  -------…….im -----Ders. (13)
  (süi)

  sur
  üstünde ------Ders. (9)
  (sür)

  sous
  ------altında ------Ders. (11)
  (su)

  T

  treize
  ------on üç ------Ders. (13)
  (trez)
  le touriste ------turist -----Ders. (14)
  (lö turist)
  tu -------sen ------Ders.(13)
  (tü)

  V


  vert, ------ yeşil ------Ders .(15)
  (ver, vert)

  vieux yaşlı, ------eski ------Ders. (10)
  (vyö)

  vieil, le yaşlı, -----eski -----Ders. (10)
  (vyey, vyey)

  vous -----siz ------Ders. (13)
  (vu)

  DANS, SUR, SOUS, DEVANT, DERRIÈRE

  dans, sur, sous, devant, derrıère birer edattır. Bunları örnekleriyle birlikte bir daha

  görelim.

  DANS «içinde» anlamına gelir.

  La femme est dans la chambre ------Kadın odanın içindedir.
  Les oranges sont dans le panier --------Portakallar sepetin içindedir.
  Combien d' eleve y A-t- il dans la classe? -----Sınıfta kaç öğrenci var?
  İls ne sont pas dans la maison -----------Onlar evde değildir
  L'autobus n' est pas dans la rue --------Otobüs caddede değildir
  Les enfants sont dans le jarden ----------Çocuklar bahçededir

  SUR «üstünde» anlamına gelir

  La serviette est sur la table ----------Çanta masanın üstündedir
  Le livre est sur la chaise ------------Kitap sandalyenin üstündedir
  Est-elle sur le cheval? ------------O atın üstündemidir?
  İl n' y a pas d'oiseaux sur l' arbre ---------Ağaçta kuş yoktur

  SOUS---- «altında» anlamına gelir

  Le cahier blanc est sous le livre vert ------------Beyaz defter yeşil kitabın altındadır
  Les oiseaux sont sous l' arbre ----------Kuşlar ağacın altındadır
  Y a-t- il un chat sous la table? ----------Masanın altında bir kedi varmı?
  İl n' est pas sous le taxi ------------O taksinin altında değildir

  DEVANT------
  «önünde» anlamına gelir.

  Je suis devant l' ecole -----------Ben okulun önündeyim
  L' homme n' est pas devant la maison- ------Adam evin önünde değildir
  İl y a des enfants devant l' autobus -------Otobüsün önünde çocuklar var

  DERRIÈRE -----«Arkasında» anlamına gelir.

  Buradaki «arkasında» sözcüğünün anlamı
  temas eder durumda değil, dışında gerisinde oluşu anlatılır.

  Les chats sont derrıère le taxi ----------Kediler taksinin arkasındadır
  Combien d' arbres y a-t- il derrıère l' ecole? ----------Okulun arkasında kaç ağaç var?
  İl n' y a pas d' arbres derrıère la maison ----------Evin arkasında ağaç yoktur
  Nous sommes derrıère les murs ----------Biz duvarların arkasındayız
  İls ne sont pas derrıère la porte ----------Onlar kapının arkasında değildir

  OÙ----
  Où bir soru sözcüğüdür, «nerede» anlamındadır.
  (u)

  Fransızca cümlenin başına gelir.

  ve onu soru yapar. «yoksa» anlamına gelen ou sözcüğüyle karıştırmayınız.

  Où est le professeur? ----------Öğretmen nerededir?
  Où sont les oiseaux? -----------Kuşlar nerededir?
  Où est le livre? -------------Kitap nerededir?
  Où sont les femmes? --------Kadınlar nerededir?

  SAYILAR VE İSİMLER


  İsimlerin önüne «iki, üç, beş» gibi sayılar geldiğinde, ismin tanım sözcüğü gerek
  (masculin, tekil, çoğul, gerek feminin tekil, çoğul olsun, kalkar, bunun yerine sayı gelir.

  Örnekleri inceleyiniz.

  İl y a deux chats dans la chambre ----------Oda da iki kedi var
  Y a-t- il deux femmes dans le taxi? ---------Takside iki kadın varmı?
  İl y a quinze eleves dans la classe --------Sınıfta on beş öğrenci var

  İL Y A


  «Var, vardır» anlamındaki İl y a üç sözcükten meydana gelir. Basit bir cümle kalıbıdır.
  Soru yapmak için Y a-t- il biçimine getirmek yeterlidir. Olumsuz yaparken de y sözcüğünün
  önüne ne, a sözcüğünün sonuna pas getirilir.

  İl y a des hommes et des femmes dans la rue ----------Cadde de adamlar ve kadınlar vardır
  (il ya dezom e de fam dan la rü)

  Y a-t- il des crayons verts dans la serviette? --------Çanta da yeşil kurşun kalemler varmı?
  (yatil de kreyon ver dan la serviyet)

  İl n' y pas de livre sur la table ------------Masanın üstünde kitap yoktur
  (il nya pa de livr sür la tabl)

  İl n' y pas de chiens dans la rue ---------Cadde de köpekler yok
  (il nya pa de şyen dan la rü)

  SIFATLAR


  Sıfatlar feminin, masculin tekil ve çoğul oluşları bakımından isimlere uyarlar. Niteleme
  sıfatları genel olarak isimlerden sonra gelir. Bazı sıfatlar da hem isimden önce hem de isimden
  sonra gelir.

  örnek

  Le petit enfant est derrıère la table -----------Küçük çocuk masanın arkasında dır
  (lö pöti anfan e deryer la tabl)

  Les chaises blanches sont dans la classe ------------Beyaz sandalyeler sınıftadır
  (le şez blanş son dan la klas)

  İl y a un livre vert sur la table -----------Masanın üstünde yeşil bir kitap var
  (il ya ön livr ver sür la tabl)

  Où sont les vieilles femmes? ----------Yaşlı kadınlar nerededir?
  (u son le vyey fam)

  İl y a de nouvelles boucheries dans la rue --------Cadde de yeni kasap dükkanları var
  (il ya de nuvel buşri dan la rü)

  Sıfatları feminin yapmak için, genel olarak o sıfatın sonuna bir e harfi eklemek yeterlidir.
  Bazı sıfatlar da şu kurallara göre feminin yapılır.
  Sonu c ile biten sıfatları feminin yapmak için o sıfatın sonuna he eklenir.

  örnek

  La table est blanche ----------Masa beyazdır
  (la tabl e blanş)

  Sonu g ile biten sıfatların feminin' i sonuna ue eklenerek yapılır.

  örnek

  İl y a une règle longue sur la chaise sandalyenin üstünde uzun bir cetvel var
  (il ya ün regl long sür la şez)
  Sonu eau ile biten sıfatların feminin' ini yapmak için eau kaldırılır, bunun yerine elle konur.

  örnek

  C' est un nouveau livre ------------Bu yeni bir kitaptır
  (se tön nuvo livr)
  La boutique est nouvelle -----------Dükkan yenidir

  COMBİEN DE


  «Kaç, kaç tane» anlamına gelen bir soru kalıbıdır. Cümlenin başına gelir ve o cümleyi soru yapar.

  örnek

  Combien de livres y a-t- il sur la table?----------- Masnın üstünde kaç kitap vardır?
  (kombyen de livr ya til sür la tabl)

  ŞAHIS ZAMİRLERİ


  Fransızcada ki şahıs zamirlerinin önemli özelliği, «o» ve «onlar» anlamına gelen il, ils
  sözcüklerinin elle, elles gibi feminin' lerinin de bulunmasıdır. İl, ils, elle, elles şahıs zamir-
  leri, hem kişilerin, hemde canlı cansız bütün varlıkların yerine kullanıldığı cümlenin anlamından
  çıkarılır.

  örnek

  İl est un avocat. O bir avukattır. (şahıs)
  Elle est une bonne infirmière ---------------O iyi bir hemşiredir. (şahıs)
  İl n' est pas sur la chaise. -------------------O sandalyenin üstünde değildir (cansız)
  Elle est devant la table --------------O masanın önündedir (hayvan)
  İls sont professeurs -----------Onlar öğretmendir. (şahıs)
  İls ne sont pas dans la rue ------------Onlar cadde de değildir (cansız)
  İls sont sous les arbres -------------Onlar ağaçların altında dır (hayvan)
  Elles sont ici ---------------Onlar burada dır (şahıs)
  Elles ne sont pas Là-------- Onlar orada değildir (hayvan)
  Elles sont derrıère l' ecole -------Onlar okulun arkasında dır (cansız)

  je, tu, il, (elle), nous, vous, ils (elles) şahıs zamirlerinin suis,
  suis, es, est, sommes, êtes, sont
  çekimli fiil ekleriyle birlikte kullanıldıklarını biliyoruz. Bu çekimli fiil eklerinin önüne gelen
  gerek isim gerek özel isim ve şahıs zamiri olsun hepsi özne durumundadırlar.

  örnek

  je suis avocat -------ben avukatım
  Tu n' est pas petit -----Sen küçük değilsin
  İl est un bon eleve ------O iyi bir öğrencidir
  Nous sommes des ingenieurs------- Biz mühendisiz

  Etes-vous Agent? --------Siz polismisiniz? (tekil)
  Vous êtes des Agents -------Siz polissiniz (çoğul)

  Örneklerden de anlaşılacağı gibi vous şahıs zamiri hem tekil hem de çoğul anlamda kullanılır.
  Sont-ils dans le jardin? ------Onlar bahçedelermi?------ ( Veya bahçedemi)?
  ( yukarıdaki cevabın ikiside geçerlidir)

  Elles sont derrıère le mur --------Onlar duvarın arkasında dır
  Sophie et Girard sont dans la maison------- Sophie ve Girard evdedir
  İls sont dans la maison ------Onlar evd----edir


  Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin altında parantez içinde verilmiştir.
   
  sevda34 ve C¤KARDELENC¤ bunu beğendi.
 2. ELFIDA

  ELFIDA Administrator Site Yetkilisi Administrator

  Katılım:
  2 Haziran 2014
  Konular:
  2,691
  Mesaj:
  79,812
  Alınan Beğeniler:
  12,228
  emeklerine yüregine sağlık Sabri Hocam kendi elinizle emeklerinizle hazırlamış olduğunuz harika konulardan birini daha sunmuşsunuz bizlere paylaşım adına teşekkürler...
   
 3. Cansu

  Cansu Administrator Site Yetkilisi Administrator

  Katılım:
  5 Eylül 2015
  Konular:
  9,117
  Mesaj:
  84,774
  Alınan Beğeniler:
  21,196
  Emeğine Sağlık. sabri bey Paylaşım İçin Teşekkür Ederiz
   
 4. Sabri Şirin

  Sabri Şirin Özel Üye

  Katılım:
  21 Eylül 2014
  Konular:
  3,959
  Mesaj:
  49,677
  Alınan Beğeniler:
  11,908
  Yorumlarınız için teşekkür ederim..
   
 5. C¤KARDELENC¤

  C¤KARDELENC¤ Özel Üye

  Katılım:
  12 Mayıs 2016
  Konular:
  928
  Mesaj:
  21,239
  Alınan Beğeniler:
  10,361
  [​IMG]
   
  Sabri Şirin bunu beğendi.

Bu Sayfayı Paylaş